HOREN, ZIEN EN ... PRATEN!
DE INTERNE COMMUNICATIE IN UW BEDRIJF


Nu het in vele bedrijven minder goed gaat, ligt interne communicatie vaak gevoelig. Goed nieuws is nu eenmaal aangenamer om te brengen dan slecht nieuws. Toch is het belangrijk dat uw bedrijf een open communicatie nastreeft, ook als het goed gaat. Zo zullen werknemers constructief kunnen meedenken als het minder goed gaat.

Edgard Eeckman legt de sleutelelementen van doeltreffende interne communicatie bloot. Een gedeelte van die communicatie is zelfs wettelijk vastgelegd.

Bruno DemaƮtre buigt zich over de verplichte informatie en consultatie van de overlegorganen. Het horen en zien zal u zelf moeten doen, maar bij het praten helpt dit boekje u al een flink eind op weg.

Horen, Zien en ... Praten! De Interne Communicatie In Uw Bedrijf telt 123 pagina's. Het werd in 2003 gepubliceerd door Kluwer: ISBN 90-5928-281-7.