Artikels


Macht, afhankelijkheid, empowerment, power, dependence, dependency
Artikel verschenen in het Engelstalige jaarboek 'Communication as the intersection of the old and the new: the intellectual work of the 2018 European Media and Communication Doctoral Summer School', Bremen, 2019

Power to the patient? Studying the balance of power between patient and GP in relation to Web health information.

Web health information is stated as converting the asymmetric power balance between patient and medical doctor. Is it or is the influence of health information retrieved on the Web on the power balance overestimated? To analyse the patient-GP (general practitioner) relationship, this study applies the resource dependency theory (Emerson, 1962). It defines social power over actor B by actor A as the dependence of actor B on the resources of actor A. The dependence on a resource is directly influenced by the value and the availability of the resource for actor B and by the concepts of perceived risk, uncertainty, perceived severity and trust, and in an indirect way by the charisma and legitimate authority of actor A. A social relationship is mostly a matter of mutual dependence. Each actor has ways to resist his dependence and the exertion of “resource power” can come with a cost. Resources of dependence and resistance on the macro-, meso- and micro-level are considered. A mixed research method is applied consisting of different quantitative and qualitative methods. The results show that the Web has the potential to narrow but not to bridge the information and knowledge gap between patient and GP and thus the patient-GP power balance remains asymmetric. Moreover, the patient remains dependent on important resources other than information. Health information through the Web mainly influences the communication between patient and GP. Patient empowerment is a valuable concept but health information through the Web is not a silver bullet to achieve this.
Macht, afhankelijkheid en empowerment Zorgwijzer Zorgnet-Icuro Eeckman
Artikel verschenen in 't Mag Gezien, tijdschrift van Familiehulp nr. 58 van september 2019

"Geef patiënten een gevoel van controle over hun bestaan"

Ter gelegenheid van haar 70ste verjaardag organiseert Familiehulp op donderdag 19 september een colloquium in het Brussels 44 Center. Een van de gastsprekers is Edgard Eeckman: hij doctoreerde eind 2018 met een onderzoek naar patient empowerment. Zijn bevindingen publiceert hij deze maand in een boek. "Zeker in de thuiszorg kan patient empowerment een heel belangrijke rol spelen."
Macht, afhankelijkheid en empowerment Zorgwijzer Zorgnet-Icuro Eeckman
Artikel verschenen in Zorgwijzer nr. 84 van juni 2019

Macht, afhankelijkheid en empowerment: "Genezen is ook het herstellen van autonomie"

Heeft het internet de relatie arts-patiënt veranderd? Op het vlak van informatie en communicatie allicht wel. Maar daarmee is de machtsbalans tussen patiënt en arts niet fundamenteel gewijzigd.
Power macht empowerment samana
Artikel verschenen in Samana van april 2019

Doctoraat over relatie arts-patiënt - Samen beslissen over de behandeling versterkt de motivatie van de patiënt

Voor zijn doctoraatsthesis Communicatiewetenschappen die hij verdedigde aan de Vrije Universiteit Brussel bestudeerde Edgard Eeckman, communicatiemanager van het UZ Brussel, de relatie tussen huisarts en patiënt en het concept patient empowerment in een tijd dat steeds meer mensen het internet consulteren.
Power macht empowerment ad rem
Artikel verschenen in Ad Rem van maart 2019

Over de relatie tussen macht en interpersoonlijke communicatie in de zorg

“Kunnen de communicatiewetenschappen als vak iets leren uit uw doctoraatsonderzoek?”
Dat was de laatste vraag op de publieke verdediging van mijn proefschrift op 10 oktober 2018. Het was juryvoorzitster en VUB- professor Joke Bauwens die de onverwachte vraag stelde. Ik dacht even na: “dat de focus in communicatieonderzoek overwegend lijkt te liggen op zogenoemde gemedieerde communicatie”, antwoordde ik, “en dat daardoor het belang van de interpersoonlijke communicatie misschien wordt onderschat.”

Gepubliceerd in Ad Rem: http://www.vvzc.be
Power macht empowerment
Artikel verschenen in Artsenkrant van 18 januari 2019 nr. 2570

Webinformatie wijzigt arts-patiëntrelatie niet fundamenteel

Huisartsen geven zieke patiënten die dat willen best zoveel mogelijk het gevoel dat ze de controle kunnen behouden. Daartoe kan communicatie in belangrijke mate bijdragen. Van het web geplukte informatie en kennis kan de kloof tussen arts en patiënt verkleinen.
Artikel verschenen in Het Vrije Woord van Januari 2019

Cultuursensitieve zorg: verschillen, geen geschillen

Vaak heb ik het gevoel dat mensen het soms lastig hebben om iets te bekijken vanuit de ogen en het hart van iemand anders. Nochtans is dit voor de eensgezindheid in onze steeds diverser wordende samenleving van groot belang. En nog extra in de zorgsector.
Artikel verschenen in Medi-Sfeer van 11 oktober 2018

Macht, Controle, Genezing: Goede huisartsen geven patiënt controlegevoel

"Hoe beïnvloedt macht het gedrag en de communicatie van de patiënt? En wat als macht niet het gevolg is van dominantie en dwang? In zijn doctoraal proefschrift legt Edgard Eeckman, communicatiedirecteur UZ Brussel, diepgaand de onderliggende machtsdynamiek bloot die het gedrag, de communicatie en zelfs het genezingsproces van een patiënt kunnen beïnvloeden. Met het internet als mogelijke game-changer".
Artikel verschenen in Artsenkrant nr 2543 - 25 mei 2018

Toekomstvisie voor 2030

"Al te vaak spreken we nog over patiënten zonder hen erbij te betrekken. Essentieel is dat zorg geïntegreerd verloopt en zowel biomedisch, respectvol als egalitair van aard is. Het omhelst een totale dienstverlening. De hamvraag luidt: gaat het over de mens of over het systeem".
Artikel verschenen in Het Vrije Woord - Februari 2018

Een nieuwe Belgische gezondheidszorg - De mens of het systeem?

De Amerikaanse economie-expert Martin Wolf stelde in Knack een tijdje geleden vast dat in de economie en in ons financieel systeem alles met alles is verbonden. Het is niet anders in de gezondheidssector. Dat weerspiegelt zich ook in een universitair ziekenhuis dat zich zowel op zorg als op onderwijs en onderzoek toelegt. Gesprekken daarover worden vaak op een conceptueel niveau gevoerd, maar als je op macroniveau een blokje verlegt, zit het er dik in dat de individuele patiënt het voelt. Hoe vernieuw je in die omstandigheden de Belgische gezondheidszorg?
Artikel verschenen in Het Vrije Woord - December 2017

Het UZ Brussel als maatschappelijk project

Macht heeft een slecht imago. Niet fysieke macht - dat is stoer - maar sociale macht, de macht die mensen uitoefenen over andere mensen. Sociale macht wordt immers doorgaans geassocieerd met machtsmisbruik, met dominantie, met dwang. Maar macht is niet inherent slecht. De vraag is wat wie macht heeft, ermee doet. Zo kan macht worden ingezet om mensenrechten te verwerven.
Recensie verschenen in Het Vrije Woord - Juni 2017

Onze identiteit is geld waard

De afgeleiden van de digitale wereld lijken in onze West-Europese samenlevingen ‘commodities’ te zijn geworden, producten zoals vele andere. Mobiele apparaten en apps worden gekocht zoals je een cd koopt of een video huurt. Ze hebben zich genesteld in ons dagelijks leven en gedrag en zijn vanzelfsprekend geworden. Het is net díé vanzelfsprekendheid die Katleen Gabriels, doctor in de Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen (VUB), in vraag stelt in dit boek. Ze maakt er immers een punt van dat technologie niet waardevrij is en dat we moeten durven stil te staan bij de consequenties van de digitale technologie op onze levens.
Artikel verschenen in Maczima september 2016

'Mijn mama verhuist naar een eiland'

Als woordvoerder van het UZ Brussel kan Edgard Eeckman (59) het goed uitleggen. Maar ook als het over zijn zieke moeder gaat, moet hij niet naar woorden zoeken. Dan vertelt Edgard met kleurrijke beeldspraak over de bodemloze zeeën waarmee de ziekte van Alzheimer een afstand creëert tussen hem en haar. In een lied bezingt hij hoe hij zijn moeder helpt haar koffers te dragen naar dat afgelegen eiland - enkele reis.
Artikel verschenen in Artsenkrant 24-10-2014

Patient empowerment: De tango dans je met zijn tweeën

De aanwezigheidslijst voor de initiatieavond lt takes 2 to tango oogde divers, maar zo bont was het allegaartje niet. Huisartsen , patiënten, psychologen, apothekers , kinesitherapeuten, verpleegkundigen, diabeteseducatoren , studenten ,.": allemaal zakten ze vorige week af naar Gent om er iets op te steken over zorgcommunicatie en die almaar terugkerende term, patient empowerment . Een gedeelde interesse die toont dat de voedingsbodem voor een vernieuwde zorgverstrekker-patiëntverhouding aan vruchtbaarheid wint.
Artikel verschenen in UZegt april 2014

'Patient empowerment’ Wat wil de patiënt?

18 april is de Europese Dag van de Patiëntenrechten. We begonnen een wandeling op de 6de verdieping van het hospitalisatiegebouw en vroegen aan toevallig gekozen mensen hoe het is om patiënt te zijn. Sommigen voelden zich niet goed genoeg voor een babbel, anderen wilden niet op een foto. Bleven over: 5 mannen tussen 50 en 68. 5 eerlijke getuigenissen en een uitstekende aanleiding om het over ‘patient empowerment’ te hebben.
Artikel verschenen in MS-Link sept-nov 2013

'Arts-patiënt: een 'werk'-relatie

Voor personen met MS is de arts nooit ver weg. Een themanummer over het dagelijks leven dat voorbijgaat aan die realiteit is niet volledig. Vandaar ook deze bijdrage, een interview met Edgard Eeckman, de lezers van MS­ Link.niet onbekend want in 2012 een jaar lang de columnist van ons ledenblad. In MS-Link 2012/4 lanceerde hij een mternetbevraging als eerste deel van zijn doctoraatsonderzoek over de arts-patiëntrelatie. Daarom is hij de aangewezen persoon om dieper in te gaan op deze thematiek. Een greep uit het gesprek.
Artikel verschenen in UZegt april 2014

Opinie verschenen in Artsenkrant 26-4-2013

Toen de Amerikaanse socioloog Talcott Parsons in 1951 het sociaal systeem analyseerde (Parsons, 1951), nam hij de relatie arts-patiënt als case. Van sommigen kreeg hij het verwijt dat hij in zijn concept de pati.nt als te passief opvoerde. In elk geval beschreef hij een wederzijds verwachtingspatroon en een aspect daarvan noemde hij de verplichting van de patiënt om bij ziekte technisch competente hulp in te roepen, in casu hulp van de arts, en met deze samen te werken in een proces om beter te worden. Daarmee legde Parsons het accent op het feit dat het medisch behandelingsproces pas vruchten afwerpt als zowel de arts als de patiënt zich erin engageren.
Artikel verschenen in Antenne 2013

'Patiënten hebben rechten... en plichten

Dat de wet op de patiëntenrechten bestaat, is een goede zaak en het is belangrijk dat zowel de patiënten als de zorgverstrekkers haar kennen. Ze mag er echter niet toe leiden dat het accent in de relatie met de zorgverstrekkers eenzijdig op de rechten van de patiënt gaat liggen. Want dat zou wel eens in het nadeel van de patiënt kunnen spelen. Hoezo?
Artikel verschenen in Artsenkrant 19-3-2013

'Internet niet afhouden maar omhelzen'

Steeds meer mensen gaan online op zoek naar gezondheidsinfo en nemen die ook - al dan niet letterlijk - mee naar hun huisarts. Voor artsen geen reden om zich zorgen te maken, vertelt Edgard Eeckman (UZ Brussel) tijdens een sneakpreview op zijn doctoraat. Integendeel, door het gebruik van internet te integreren kunnen artsen hun patiënten nauwer betrekken bij het behandelingsproces.
Artikel verschenen in mUZe Juni 2011

Communicatie arts-patiënt beïnvloedt het internetgedrag

In zijn rapport ‘The social life of Health Information, 2011’ stelde het Pew Research Center vast dat artsen, verpleegkundigen en andere ‘health professionals’ voor de meeste Amerikanen nog steeds de eerste keuze zijn wanneer ze gezondheidszorgen nodig hebben. Van de 3001 respondenten, die tussen augustus en september 2010 werden geraadpleegd, heeft 74% toegang tot het internet. Daarvan heeft 80% online informatie opgezocht over uit-eenlopende gezondheidsonderwerpen.