Boeken


Patient Empowerment Arnout Arnulf

BALANCEREN TUSSEN MACHT EN ONMACHT

‘Balanceren tussen macht en onmacht: Patient empowerment als grondslag voor gelijkwaardigheid in de relatie patiënt-arts’ van Edgard Eeckman is uitgegeven door Politeia. Het is zowel een toegankelijk verslag van wetenschappelijke inzichten als een persoonlijk getint verhaal. De auteur bekijkt de machtsverhouding vanuit een ongebruikelijke invalshoek, nl. vanuit macht die onstaat door afhankelijkheid. Hij dissecteert het machtsonevenwicht tussen patiënt en (huis)arts en komt tot de concrete ingrediënten van patient empowerment. Een warm pleidooi voor gelijkwaardigheid waarin artsen, andere zorgverleners en patiënten talrijke nieuwe inzichten zullen vinden. Het boek is rijkelijk geïllustreerd met cartoons van Arnulf en met enkele tekeningen die de auteur maakte van zijn moeder.
De Goden lossen het op

DE GODEN LOSSEN HET OP

Met "De goden lossen het op" hebben auteurs Edgard Eeckman en Marc Noppen een satire op de Belgische gezondheidszorg geschreven. Het verhaal, dat doorspekt is met humor, beschrijft hoe de goden beslissen in te grijpen en professor Aston Best naar de aardbol te sturen om te analyseren hoe het beter kan. Wie in de zorg werkzaam is, zal een en ander zeer bekend overkomen, pijnpunten worden niet gemeden. Het boekje, dat 60 pagina's telt, is mooi geïllustreerd door Klaas Verplancke. Het werd uitgegeven door de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging.
Communicatie troef Doeltreffend communiceren in en door zorgorganisaties

COMMUNICATIE TROEF

In "Communicatie troef - Doeltreffend communiceren in en door zorgorganisaties" behandelen Edgard Eeckman en Petra Van San, samen met 12 andere auteurs, de basiselementen van doeltreffende (strategische) communicatie voor en door zorgorganisaties.
Het boek richt zich tot zowel de directies als de beslissingsnemers en communicatieverantwoordelijken in de brede waaier van organisaties in de zorg, los van hun omvang: van ziekenhuizen over rusthuizen tot psychiatrische instellingen of revalidatiecentra.
HOREN, ZIEN EN ... PRATEN! DE INTERNE COMMUNICATIE IN UW BEDRIJF

HOREN, ZIEN EN ... PRATEN! DE INTERNE COMMUNICATIE IN UW BEDRIJF

Nu het in vele bedrijven minder goed gaat, ligt interne communicatie vaak gevoelig. Goed nieuws is nu eenmaal aangenamer om te brengen dan slecht nieuws. Toch is het belangrijk dat uw bedrijf een open communicatie nastreeft, ook als het goed gaat. Zo zullen werknemers constructief kunnen meedenken als het minder goed gaat.