Links


Patient empowerment

De VZW Patient Empowerment groepeert gelijkgezinden. Mensen die gelijkwaardigheid in de relatie patiënt-zorgverlener ook essentieel vinden. Omdat ze het al anders hebben ervaren of omdat ze het een belangrijke waarde vinden.

Het Vlaams patiëntenplatform, de organisatie die alle Vlaamse patiëntenverenigingen groepeert

Informatie van de FOD Volksgezondheid over de  Wet op de Patiëntenrechten

myTomorrows is een in Nederland gevestigde, onafhankelijke, organisatie die patiënten die geen behandelmogelijkheden meer hebben, en hun artsen, informatie over en toegang tot geneesmiddelen biedt die zich nog in de ontwikkelingsfase bevinden

Twee sterke vrouwen - Liesbeth en Inge - delen persoonlijke kennis, ervaringen en gedachten rond verschillende thema’s met een link naar zorg & welzijn op liesing.org

Professioneel

Vrije Universiteit Brussel, de universiteit waar Edgard communicatiewetenschappen studeerde en waar hij Doctor in de Media- en Communicatiestudies werd.

De onderzoeksblog van Edgard's doctoraatAls patiënt kan u er getuigen over uw relatie met uw arts.

De VUB-onderzoeksgroep CEMESO (Culture, Emancipation, Media & Society) waarvan Edgard deel uitmaakt en waar hij wetenschappelijk medewerker is.

De European Association for Communication in Healthcare/EACH, waarvan Edgard lid is en waar hij actief is. Onmisbaar voor wie geboeid is door patiënt-zorgverstrekkercommunicatie. Ook voor wie evidence-based met gezondheidscommunicatie bezig wil zijn.

Creatief

Het filmpje op de homepage en het patient empowerment-logo werden gerealiseerd door het  productiehuis BluBlu Animation Studios.

De cartoons zijn van de hand van  cartoonist Arnout Fierens alias Arnulf.

Alles over het lied Eilandhet lied dat Edgard schreef n.a.v. de Alzheimer van zijn moeder.

Het auteursbureau ALMO waar je Edgard's theaterteksten 'De groote vakantie', 'The murder(s) of Edgar Allan Poe' (in het Nederlands én Engels) en "Veel gedoe om iets" kan aanvragen. 

Een prachtige site over taal en filosofie: woordenwisseling
Waren er maar meer sites zoals deze. Deze site diept de link poëzie-filosofie uit en gaat daardoor ergens over. Zoals over de essentie van het leven, de nutteloosheid aller dingen en hoe mooi, doeltreffend en troostend poëzie kan zijn.