Spreekbeurten

Wil u graag dat Edgard Eeckman ook op uw evenement spreekt over 'patient empowerment' of over Dr. Google? Stuur hem een mail. Sinds de oprichting van de VZW Patient Empowerment, waarvan hij voorzitter is, vind u het overzicht van zijn spreekbeurten op www.patientempowerment.be.
 
Patient empowerment
13 september 2020

Patient Empowerment

Edgard spreekt over 'patient empowerment' op de familiedag van de RA Liga.
Patient empowerment
18 april 2020

Patient Empowerment

Edgard spreekt over 'patient empowerment' voor de CVS Contactgroep op zaterdag 18 april 2020 om 14 uur in Sint-Michiels, CM-gebouw, Koningin Astridlaan 2 (Er zijn parkeermogelijkheden in de onmiddellijke omgeving. De zaal is rolstoeltoegankelijk.)

Inschrijven is niet strikt noodzakelijk maar het is wel handig voor een vlot onthaal. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij mij via mail gabydeprez@hotmail.com.
Over macht, overmacht en patient empowerment
19 februari 2020

Over macht, overmacht en patient empowerment

Op 19 februari 2020 spreekt Edgard op vraag van de reflectiegroep biomedische ethiek van UZ Brussel over macht, overmacht en 'patient empowerment'.

Patient empowerment
14 november 2019

Patient Empowerment

Symposium Ethiek en Economie van het KidZ Health Castle (kinderziekenhuis) van het UZ Brussel van 10 tot 15 uur. Edgard spreekt er over 'patient empowerment'.

Patient empowerment
15 oktober 2019

Balanceren tussen macht en onmacht: Patient empowerment als grondslag voor gelijkwaardigheid in de relatie patiënt-zorgverlener

Op 15 oktober 2019 spreekt Edgard in Brussel op het colloquium "La place du patient dans le management stratégique des institutions de santé" georganiseerd door de vereniging 'Shared Patience Experience'/SPX over 'Balanceren tussen macht en onmacht'.
Dr Google
9 oktober 2019

Dr. Google

Op 9 oktober 2019 organiseert de Commissie voor Medische Ethiek van AZ Sint-Blasius haar jaarlijkse symposium. Het thema van de avond is 'Dr. Google':
- het opzoeken en gebruiken van informatie van het internet in de context van een kwaliteitsvolle dialoog tussen zorgverstrekker en patiënt
- welke richtlijnen of aanbevelingen kunnen we als zorgorganisatie of als individuele zorgverstrekker geven aan de bevolking inzake medische informatie op het internet en in de pers?
- hoe gaan we als zorgverstrekker best om met patiënten die medische informatie gevonden hebben op het internet en deze meebrengen naar de raadpleging?
Edgard is een van de sprekers.
1 oktober 2019

Symposium 'Patiënt & zorgverlener: piloot & co-piloot?'

In de zorg is de kwaliteit van de interpersoonlijke relatie patiënt-zorgverlener essentieel. Maar wat zijn de kenmerken van een kwalitatieve relatie? De patiënt hoort een partner te zijn in zijn zorgproces, maar waar staat dat voor? Vervullen patiënt en zorgverlener de rol van piloot en co-piloot? Welke verwachtingen bestaan er wederzijds? Zijn er verbeterpunten en hindernissen? Welke rechten en plichten brengt dit met zich mee? Wat is de plaats van technologie daarin? Welke interpersoonlijke communicatie is gewenst?En wat betekent ‘patient empowerment’? 10 sprekers presenteren in een korte, kernachtige presentatie hun visie. Dit symposium biedt denkstof aan zowel zorgverleners als patiënten.

Start om 14 uur - Einde rond 17.30 uur - Plaats: Brussels Health Campus, Jette - Alle info en inschrijven via www.patient-zorgverlener.be
Patient empowerment
19 september 2019

Balanceren tussen macht en onmacht: Patient empowerment als grondslag voor gelijkwaardigheid in de relatie patiënt-zorgverlener

Keynote op het (zorg)colloquium ‘We zijn er voor jou’ van Familiehulp n.a.v. haar 70ste verjaardag in Brussels44Center
Huisartsen LOK
6 juni 2019

Power to the patient?

Presentatie van Edgard's doctoraatsanalyse aan de huisartsen LOK in Merelbeke - 20.30 uur
6 juni 2019

Congres Interafval: toelichting over 'storytelling'

Interafval, de vereniging van Vlaamse afvalintercommunales, organiseert op 6 en 7 juni 2019 in Gent een tweedaagse congres voor haar leden over communicatiebeleid. Op 6 juni begeleidt Edgard een sessie over Storytelling.
24 mei 2019

Congres “Interprofessionele communicatie bij de re-integratie van mensen met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten”

24 mei 2019, 08:30 – 16:30
Van 12:00 tot 12.45 spreekt Edgard er over Patient empowerment
Virginie Loveling gebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70, Gent
Inschrijving vóór 15/05/2019: cvsnetwerk@uzgent.be
11 mei 2019

Debat symposium Medische Wereld: Samen beslissen ja, maar wie is verantwoordelijk?

Op zaterdag 11 mei 2019 grijpt op de Brussels Health Campus in Jette de 7de editie plaats van het bijzonder succesvol en zeer druk bijgewoonde symposium Medische Wereld. Edgard Eeckman neemt er om 14.30 uur (tot 16.30 uur) deel aan een debat over het thema 'Samen beslissen ja, maar wie is verantwoordelijk?'.

Patient vs dokter empowerment
Moderator: Prof. dr. D. Aerden & Mevr. M. Cloet
Deelnemers: E. Eeckman (communicatie UZ Brussel), M. Vanfleteren (vrijdaggroep), Dr. E. De Block (arbeidsarts), Dhr. M. Van Essche (advocaat), Minister G. Vanhengel (Brussels Gewest), Dr. A. Dermine (Huis Voor Gezondheid) en Prof. dr. em. W. Elias (cultuurfilosoof VUB)

Schrijf in voor het symposium via https://www.medischewereld.be
28 februari 2019

Workshop over 'Storytelling'

Op donderdag 28 februari leidt Edgard Eeckman een van de workshops - die over Storytelling - georganiseerd door Citizenne onder de noemer ‘Let’s have a brea(k)th!’, een inspiratienamiddag voor praktijkwerkers binnen het sociaal-cultureel werk in Brussel.
18 februari 2019 om 14u.

Patient empowerment: alle macht aan de patiënt?

Edgard spreekt over Patient Empowerment in de UPV-reeks 'Dokter, mag ik u wat vragen?'. De spreekbeurt grijpt plaats in het auditorium Kiekens van het UZ Brussel (Laarbeeklaan 101) in 1090 Jette.
20 januari 2019

Arts of patiënt: wie is aan de macht?

'Arts of patiënt: wie is aan de macht?', dat is het onderwerp dat Edgard behandelt op het symposium 'Ethiek en Economie' dat door het Kinderziekenhuis/KidZ Health Castle van het UZ Brussel wordt georganiseerd op zondag 20 januari.
09.30 - 10.00      Prof. dr. Inge Gies: Sociale robots binnen pediatrie             
10.00 - 10.30      Prof. dr. Elke De Wachter: Waarom voor muco screening toch niet voor het beste kosten-baten algoritme gekozen werd?
11.00 - 11.30      Dhr. Luc Maes:  'Global data protection regulation'                
11.30 - 12.30      Dhr. Edgard Eeckman, PhD: 'Arts of patiënt: wie is aan de macht?'
15 november 2018

Gastcollege over Patient Empowerment


Op donderdag 15 november geeft Edgard van 10.30 tot 12 uur een gastcollege aan de studenten van de 2de Master Rechten, die het opleidingsonderdeel Gezondheidsrecht volgen. De les grijpt plaats op de VUB-campus in Etterbeek (lokaal D 3.15). Hij spreekt er over Patient Empowerment en de machtsdynamiek in de (huis)arts-patiëntrelatie.
10 oktober 2018

Openbare doctoraatsverdediging

Op woensdag 10 oktober om 16.30 uur grijpt de openbare verdediging plaats van Edgard's doctoraat op de VUB in Elsene.
25 september 2018

Spreekbeurt over "No Content without Authenticity"

Presentatie op ACA Symposium 'Lost in content' in Brussel over "No Content without Authenticity". Voor de slides ga naar Slideshare.
1 - 4 september 2018

Presentatie van onderzoek op EACH-congres in Porto.

In Porto grijpt van 1 tot 4 september een belangrijk jaralmijks congres plaats van de International Association for Communication in Healthcare. Deze organisatie stimuleert evidence-based onderzoek en de toepassing ervan op het domein van de gezondheidscommunicatie.
19 oktober 2017 om 14u.

Uiteenzetting over Dr Google

Edgard spreekt over dr Google voor het OCMW Grimbergen in het Dienstencentrum Ter Borre (Sint-Amandsplein 7) in 1863 Grimbergen.
Inschrijven kan via laura.colyn@ocmw-grimbergen.be.
17 oktober 2017 om 19u.

"Wie zit aan het stuur?"

Vertelling voor mantelzorgers, familieleden, vrienden en hulpverleners van personen met dementie.

De patiënt moet centraal staan in de zorg en betutteling is uit den boze. De patiënt zit vandaag aan het stuur van zijn zorgtraject. Maar hoe ga je om met een patiënt die stilaan de controle over zichzelf verliest? Edgard Eeckman getuigt over dat dilemma, als mantelzorger en als communicatie-expert. Hij schreef er een lied over: www.eilandster.be

Onthaal vanaf 19 uur, lezing om 19.30 uur. Toegang gratis. Reservatie wenselijk of tel. 050 630 430 (onthaal Cultuurcentrum Scharpoord). Organisatie van VZW Seniorenadviesraad Knokke-Heist
14 oktober 2017

De invloed van (patient) empowerment op leiderschap

Edgard spreekt over de invloed van (patient) empowerment op leiderschap.
3 oktober 2017 om 19u30

Uiteenzetting over Dr Google

Edgard spreekt over dr Google voor Vorming Plus in het VOC Hasselt.