Disclaimer


Privacy disclaimer

Deze privacyverklaring geeft informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Edgard Eeckman. Hij is de eigenaar en verwerkingsverantwoordelijke: Edgard Eeckman Potaardeberg 58 9820 Merelbeke. Verdere informatie, vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Edgard Eeckman kan u stellen via edgard.eeckman@proximus.be. Edgard Eeckman zal uw vraag zo snel mogelijk beantwoorden.

Deze privacyverklaring betreft de verwerking van persoonsgegevens van wie zich abonneert op de nieuwsbrief van Edgard Eeckman. Edgard Eeckman houdt van wie zich abonneert op zijn nieuwsbrief geen andere informatie bij dan de naam en het e-mailadres nodig om de nieuwsbrief te versturen. U kan zich te allen tijde uitschrijven uit de Nieuwsbrief.

Door zich toegang te verschaffen tot de website van Edgard Eeckman (www.edgard.be en www.edgardeeckman.be), verklaart de internetgebruiker dat hij kennis heeft genomen van deze informatie en geeft hij / zij aan Edgard Eeckman de toelating om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals in deze disclaimer is beschreven. Edgard Eeckman eerbiedigt de privacy van de internetgebruikers overeenkomstig de geldende wetgeving. 

De persoonsgegevens van de internetgebruiker die via de website van Edgard Eeckman (www.edgard.be en www.edgardeeckman.be) worden verzameld, worden enkel door Edgard Eeckman verwerkt voor het toezenden van informatie over de activiteiten van Edgard Eeckman. 
Deze gegevens worden nooit meegedeeld aan derden. Enkel Edgard Eeckman heeft toegang tot deze gegevens.   

De internetgebruiker heeft recht van toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en die door Edgard Eeckman worden verwerkt en kan, desgevallend, onjuiste gegevens doen verbeteren, de onwettig verwerkte gegevens doen schrappen of vragen om persoonsgegevens te wissen. U kan een kopie vragen van de persoonsgegevens die Edgard Eeckman van u heeft.  U hebt dus het recht de persoonsgegevens die Edgard Eeckman voor zijn nieuwsbrief gebruikt op basis van uw toestemming, te allen tijde in te trekken.

De persoonsgegevens van de internetgebruiker worden door Edgard Eeckman strikt vertrouwelijk en beveiligd verwerkt.

Cookie disclaimer