Wie is Edgard Eeckman?


Edgard Eeckman
Edgard Eeckman is geboren op 2 juli 1957 in Gent. Hij heeft een echtgenote, twee dochters en vier kleinkinderen. Hij heeft ook een auto, een goed humeur en een muurschildering aan de straatkant van zijn huis. Soms heeft hij ook water in de kelder. Hij heeft altijd wijn in de kelder.

Communicatie is zijn vak. Dat uit zich zowel professioneel als privé, al lopen beide in Edgard's leven doorlopend door elkaar. Dat is niet te verwonderen. Zijn professionele opdracht vereist heel wat creativiteit, terwijl zijn hobby's zoals theater en film ook om structuur, planning en organisatie vragen. In oktober 2018 werd hij Doctor in de Media- en Communicatiestudies met een doctoraatsthesis die helemaal draait rond macht, afhankelijkheid en 'patient empowerment'.

Edgard kan moeilijk neen zeggen tegen projecten en initiatieven die boeiend zijn, die samen tot stand komen, die creatief zijn en een beetje stout ook. Als ze maar "ergens over gaan".Op dit ogenblik praat hij op een podium bij voorkeur over 'patient empowerment' en verzamelt hij gelijkgezinden via de VZW Patient Empowerment. Mensen die gelijkwaardigheid in de relatie patiënt-zorgverlener ook essentieel vinden.

Geboren op 2 juli 1957 in Gent – Woont in Merelbeke-Gent

Beroep

 • Communicatiemanager van het Universitair Ziekenhuis Brussel (sinds 1-10-2005)
 • Sinds  mei 2012 wetenschappelijk medewerker en lid van van het ‘Research center for Culture, Emancipation, Media and Society’ (CEMESO) 
 • Gastprofessor aan de BanaBa Verpleegkunde aan de Erasmushogeschool Brussel, de arts-specialisten van faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB, de ManaMa Huisartsgeneeskunde en de vroedvrouw specialist binnen de UA master verpleeg- en vroedkunde.

Voorheen

 • Legerdienst op pr-dienst Belgische luchtmacht in Evere (onderofficier/journalist tijdschrift Vox); 1980
 • Journalist voor bedrijfseconomische magazines Manager en de Bedrijfskrant, eindredacteur van het doehetzelfblad Dobbit (1981-1982) van de toenmalige Gentse uitgeverij Reynaert Communicatie
 • Lokaal berichtgever voor Het Laatste Nieuws (bijjob; 1979-1981)
 • Enquêteur voor marktonderzoekbureaus (bijjob;1981-1982): begeleiding groepsgesprekken, producttests, at random enquêtes
 • Pr-adviseur binnen reclamebureau Iotta Communications (Gent); 1983
 • Hoofd van de dienst pr van het Belgische Rode Kruis (Brussel); 1983-1989
 • Adjunct-Directeur van pr-bureau Optimum Public Relations (Brussel); 1990-1992
 • Zaakvoerder van het Nederlandse pr-bureau Van Luyken Communication Consultants (Brussel/medewerkers; 1993-1994)
 • Hoofdaandeelhouder van pr-bureau Van Luyken & Eeckman Communication Consultants bvba
 • Senior public relations- en public affairs adviseur en aandeelhouder van Public Relations Partners en PR Consult in Brussel (1997-2005)

Opleiding

 • Doctor in de Media en Communicatiestudies aan de Vrije Universiteit Brussel (Communicatiewetenschappen) in 2018
 • Eendaagse opleiding “Teaching communication skills in the clinical workplace” georganiseerd door tEACH (subcommittee of European Association for Communication in Healthcare) in Heidelberg, 7 september 2016
 • Tweedaagse opleiding “What to teach in Communication Skills” georganiseerd door tEACH (subcommittee of European Association for Communication in Healthcare) in Cambridge, 19 en 20 maart 2015
 • Master communicatiewetenschappen aan de VUB (2007-2009). Thesisonderwerp: ‘Welke krant krijgen we vandaag bij onze cd? - Onderzoek naar de invloed van premiums op de loyaliteit van de krantenlezer’.
 • D-diploma lesgeven te Gent (1982)
 • Communicatiemanagement aan het HIBO (vandaag Arteveldehogeschool) te Gent (1976-1979)
 • Allerhande korte opleidingen, zoals deelname van 3-daags congres over ‘Communication, entreprise et resources humaines’ in Praag (als spreker) georganiseerd door M.R.H., situationeel leiderschap (2007), photoshop CS3 (2008), indesign CS3 (2008), Adobe Première Pro CS3 (2008) en digitaal fotograferen (2010), Symposium “Frenemies: the love-hate relationship between science and society” in Twente (2011), 2-daags CAREUM Congress “The power of patients 3.0 - Patients are changing the face of health care” in Basel (2014 - één van de sprekers), 3-daagse International Conference on Communication in Healthcare in Amsterdam (2014)
 • Volgde opleidingen van de Doctoral School van de VUB: “ethnographical research method” (2013), “Focus Groups Theory & practice” (2013), “Writing Opinion Pieces” (2012), “Writing an Abstract” (2011), “Introduction to discourse analysis” (2010), “Interviewing for research purposes” (2010)
 • Opleiding ‘Spreken in het openbaar’ (1979)

Allerlei

 • Voorzitter en medeoprichter van de VZW Patient Empowerment
 • Lid van 3C (voorheen Belgian Public Relations Center) (was voorzitter gedurende 8 jaar)
 • Gewezen bestuurslid van het BGPRA, de Belgische vereniging van pr-adviseurs en -bureaus
 • Gedurende 15 jaar initiator, coördinator en lesgever van ‘Doeltreffende communicatie voor bedrijf en instelling’ (een opleiding van Kluwer Opleidingen), een opleiding die alle aspecten van strategische communicatie behandelde (van een dag over strategische communicatie tot een dag over evalueren van communicatie via kwantitatief en kwalitatief onderzoek), ‘Public relations in uw organisatie’ (tweedaagse), ‘Strategische communicatie’ en ‘Basisbegrippen public relations’
 • Gedurende drie jaar lesgever milieucommunicatie aan EHSAL binnen opleiding milieucoördinator en preventieadviseur
 • Lector aan de Arteveldehogeschool in Gent
  • Opleiding Presentatietechnieken gedurende 2 academiejaren
  • Mediatraining gedurende 5 academiejaren
  • Van 2005 tot 2013: communicatie-opleiding MOCOMA (International Modules in Communication & Administrative Management) aan buitenlandse studenten (Vak: case studies)
 • Sinds 2014 gastdocent aan de Erasmushogeschool Brussel (Banaba Pediatrische en Neonatale gezondheidszorg) over ‘Patient Empowerment’
 • Co-auteur van drie publicaties van Kluwer Uitgeverij / Ced-Samson
  • Interne Communicatie
  • Interne Communicatie bij collectief ontslag
  • Interne Communicatie bij dringend ontslag
 • Co-auteur naast Petra Van San van 'Communicatie troef. Doeltreffend communiceren in en door zorgorganisaties', uitgegeven door LannooCampus (2015)
 • Co-auteur naast Marc Noppen van 'De goden lossen het op. Op weg naar een nieuwe gezondheidszorg', een satire op de Belgische gezondheidszorg, uitgegeven door de Humanistisch Vrijzinnige Vereniging/HVV (2016) en uitgever ASP.
 • Auteur van het boek 'Balanceren tussen macht en onmacht: Patient Empowerment als grondslag voor gelijkwaardigheid in de relatie patiënt-arts' uitgegeven door Politeia (september 2019).

 • Geboren op 2 juli 1957 in Gent – Woont in Merelbeke/Gent
 • Bouwde en speelde marionettentheater thuis (van 7 tot 15 jaar).
 • Cursus marionetten maken (1970)
 • Cursus beeldhouwen (1975)
 • Lessen dictie (1975-1977)
 • Avondlessen toneel o.l.v. Roger Bolders (1975-1979)
 • Opleiding ‘Spreken in het openbaar’ (1979)
 • Cursus poëzie schrijven o.l.v. Daniël Billiet/Poëziecentrum in Gent (1979)
 • Stelde eigen super-8 film voor in door Zaki gepresenteerd programma "Festival in 8" van de BRT (eind jaren ’60)
 • Maakte meer dan 20 jaar deel uit van de acteursploeg van de toneelbond De Loofblomme van Sint-Denijs-Westrem.  Speelde er uiteenlopende hoofdrollen o.l.v. beroepsregisseurs.
 • Trad als duo Edgar & Jos op (met wijlen pianist/componist Jos Sobrie) met het programma “Vloeken helpt” half de jaren ’80 (tekst: Edgard – muziek: Jos)
 • Edgar & Jos traden op in Fanclub van de “BRT Televisie”
 • Opleiding songwriting o.l.v. Bram Vermeulen (1997)
 • Nederlandstalig liedprogramma met theateraccenten “Een mens snijdt aan twee kanten” (eigen teksten/eigen muziek/eigen regie).  Pianobegeleiding en muzikale arrangementen door Jürgen Geiger. 
 • Nam deel aan een (geïmproviseerde) parodie op de Jerry Springer-Show tijdens het Humorologie-Festival 1999 in Marke/West-Vlaanderen
 • Tijdens de Open Monumentendag 2001 traden Edgard en Jürgen op met het speciaal daarvoor geschreven lied "Kou in Moskou" (tekst: Edgard - muziek: Jürgen).
 • N.a.v. de viering 200 jaar rechtbank Antwerpen in november 2000 bewerkte en regisseerde Edgard de tekst "Hoe later, hoe vroeger" van Rasmus Nuller. In samenwerking met de medewerkers en de acteurs van de toneelgroep De Loofblomme.
 • Edgard regisseerde en bewerkte "Het 14de kippetje", een filmscript van de Nederlandse auteur Arnon Grunberg tot "Vlees of Gevogelte"; opnieuw met de ganse ploeg van de toneelgroep De Loofblomme.
 • Edgard speelde gastrol(letjes) in Thuis en in Familie
 • In 2004 speelde Edgard een rol in "De Broers Geboers" van Arne Sierens in regie van Oswald Versyp met het theatergezelschap De Loofblomme. Op het "Festival van het Amateurtoneel" in Gent kreeg de productie de eerste prijs.
 • Tussen 2000 en 2008 trad Edgard intensief op met eigen cabareteske avondvullende theatermonologen. Hij schreef en bracht o.m. 'De spiegel van Fernand', 'En toen werd het gezellig', 'Niets dan de waarheid', 'Kan ik er iets aan doen' en ‘The F-word'. 
 • In 2007 beëindigde Edgard zijn derde en laatste jaar van de theaterregiecursus van de vzw Wisper. Als eindwerk regisseerde hij zijn zelfgeschreven stuk 'De groote vakantie' bij Theater de WAANzin.
 • Bij theater De WAANzin speelde Edgard in mei 2008 Jozef II in de galaproductie 'Amadeus' van Peter Shaffer, een voorstelling die 5-maal werd gespeeld in de Minard i.s.m. het jeugdorkest Forza Musica en het kamerkoor Furiant.
 • Edgard regisseerde in najaar 2008 bij de Kluisbergse Koninklijke Toneelvereniging 'Tegen Wind en Stroom' de komedie 'Kaviaar of spaghetti' van Guilio Scarpicci en Renzo Tarabuzzi.
 • In oktober-december 2009 bracht theater De WAANzin uit Gent in regie van Edgard's nieuwe theatertekst 'The murder(s) of Edgar Allan Poe'.
 • Cursus poppen maken in bladmoes en latex (2010)
 • In maart 2010 bracht de Kluisbergse Toneelvereniging 'Tegen Wind en Stroom' Edgard's nieuwe cabarettekst 'FUN!' in regie van Edgard.
 • In oktober 2012 werd een herwerkte versie van 'De groote vakantie' in een regie van Edgard opgevoerd door Theater de WAANzin in Gent, Neerpelt, Brussel, Oostende, Ronse, ...
 • Edgard schreef in 2016 de theatertekst 'Veel gedoe om iets', geïnspireerd op het bekende stuk van William Shakespeare.
 • Er staan meerdere liedjes van Edgard op AppleMusic, Spotify en YouTube. 
 • Edgard schrijft in elke editie van het tijdschrift 'MS-Link' van de MS Liga een bijdrage onder de noemer 'De levensavonturen van Fernand Slagmeulders'.
 • Op dit ogenblik schrijft Edgard aan een nieuwe theatertekst.