Boeken

N I E U W!

Het eerste fictieboek van Edgard is er!

TEGENDRAADS, de levensavonturen van Fernand Slagmeulders in 30 tragikomische scènes.

Een ideaal cadeau, voor je zelf, of voor een ander. Het stijlvolle boek telt 154 bladzijden en heeft een hard cover. Arnout Fierens alias Arnulf zorgde voor enkele sfeervolle illustraties.

Meer info HIER.

 

Lees de reacties van lezers op TEGENDRAADS.

De goden lossen het op – Op weg naar een nieuwe gezondheidszorg

Met ‘De goden lossen het op’ (2016) hebben auteurs Edgard Eeckman en Marc Noppen een satire op de Belgische gezondheidszorg geschreven. Het verhaal beschrijft hoe de goden beslissen in te grijpen en professor Aston Best naar de aardbol te sturen om te analyseren hoe de gezondheidszorg beter kan. Wie in de zorg werkzaam is, zal een en ander zeer bekend voorkomen, pijnpunten worden niet gemeden. Het boekje, dat zestig pagina’s telt, is mooi geïllustreerd door Klaas Verplancke.

Het werd uitgegeven door ASP.

Balanceren tussen macht en onmacht – Patient Empowerment als grondslag voor gelijkwaardigheid in de relatie patiënt-arts

Edgard Eeckman baseert zijn betoog over de relatie tussen patiënt en (huis)arts zowel op zijn wetenschappelijk doctoraatsonderzoek als op zijn eigen persoonlijke ervaring met de gezondheidszorg. Daarbij houdt hij steeds de mens voor ogen. De mens in de patiënt en in de zorgverstrekker. Hij bekijkt de macht in de relatie patiënt-arts vanuit een ongebruikelijke invalshoek. Op de achtergrond van de relatie sluimert afhankelijkheidsmacht: een macht die niet altijd zichtbaar is, maar wel grote invloed kan hebben op het gedrag van en de communicatie door de zorgvrager én op dat van de zorgverstrekker. Vanuit zijn ongebruikelijke visie op macht detecteert de auteur de concrete ingrediënten van Patient Empowerment en geeft hij aan wat het antwoord zou kunnen zijn op de bestaande asymmetrische machtsrelatie tussen patiënt en zorgverlener. Het praktijkboek bouwt verder op dit boek.

Het werd uitgegeven door Politeia (2019, 2de druk in 2021)

 

Praktijkboek Patient Empowerment

Patient Empowerment is geen vrijblijvend concept. Het heeft een zeer duidelijke betekenis én het vraagt om een specifiek gedrag van zorgvragers en zorgverstrekkers, in elk domein van de zorg. Dit zeer actuele praktijkboek richt zich tot zorgverstrekkers in de breedste betekenis van het woord (huisartsen, arts-specialisten, verpleegkundigen, paramedici …) maar ook tot de directies van zorgorganisaties (ziekenhuis, centra voor GGZ, woonzorgcentra, revalidatiecentra …) en zelfs tot eenieder die in een zorgorganisatie werkzaam is.

Dit praktijkboek ‘Patient Empowerment voor Zorgverstrekkers’ onderscheidt zich door zijn uiterst concrete inslag. Het concept Patient Empowerment wordt precies gedefinieerd en vervolgens omgezet in een groot aantal zeer concrete tips. Daaruit kan elke zorgverstrekker zelf kiezen welke tip voor welke zorgvrager in een specifieke situatie aangewezen is. Dé zorgverstrekker en dé zorgvrager bestaan immers niet. Het praktijkboek schrijft niet voor, het wil inspireren.

Redacteurs Lynn De Pelsmaeker en Edgard Eeckman hebben de talrijke soms kleine maar voor de zorgvrager vaak veelbetekenende empowerende gedragselementen van zorgverstrekkers en zorgorganisaties gedistilleerd uit omvangrijke literatuur, uit focusgroepen en contacten met zorgvragers en uit gesprekken met zorgverstrekkers. Het doel is om tot een zorgvrager te komen die, als hij of zij dat wil, aan het stuur kan zitten van zijn eigen zorgproces. Daar is de zorgvrager bij gebaat, maar ook de zorgverstrekkers en de hele zorg.

Het Praktijkboek werd uitgegeven door Politeia (eind 2022).


Communicatie troef – Doeltreffend communiceren in en door zorgorganisaties

In ‘Communicatie troef – Doeltreffend communiceren in en door zorgorganisaties’ (2015) behandelen uitgevers Edgard Eeckman en Petra Van San, samen met twaalf andere auteurs, de basiselementen van doeltreffende (strategische) communicatie voor en door zorgorganisaties. Het boek richt zich tot zowel de directies als de beslissingsnemers en communicatieverantwoordelijken in de brede waaier van organisaties in de zorg, los van hun omvang: van ziekenhuizen en rusthuizen tot psychiatrische instellingen of revalidatiecentra.

Het werd uitgegeven door LannooCampus. Enkel nog hier en daar tweedehands te verkrijgen.

Er is een geüpdatet versie in de maak die wordt uitgegeven door uitgever Politeia in samenwerking met KORTOM. Publicatie is voorzien in het najaar van 2024.