Wie zijn we?

Ons websiteadres luidt https://edgardeeckman.be. Vinck Business is de websitepartner van Edgard Eeckman.

Privacy disclaimer

Deze privacyverklaring geeft informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Edgard Eeckman. Hij is de eigenaar en verwerkingsverantwoordelijke: Edgard Eeckman Potaardeberg 58 9820 Merelbeke. Verdere informatie, vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Edgard Eeckman kan u stellen via info@edgard.be. Edgard Eeckman zal uw vraag zo snel mogelijk beantwoorden.

Deze privacyverklaring betreft de verwerking van persoonsgegevens van wie zich abonneert op de nieuwsbrief van Edgard Eeckman op het ogenblik dat er een nieuwsbrief komt. Edgard Eeckman houdt van wie zich abonneert op zijn nieuwsbrief geen andere informatie bij dan de naam en het e-mailadres nodig om de nieuwsbrief te versturen. U kan zich te allen tijde uitschrijven uit de Nieuwsbrief.

Door zich toegang te verschaffen tot de website van Edgard Eeckman (www.edgard.be en www.edgardeeckman.be), verklaart de internetgebruiker dat hij kennis heeft genomen van deze informatie en geeft hij / zij aan Edgard Eeckman de toelating om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals in deze disclaimer is beschreven. Edgard Eeckman eerbiedigt de privacy van de internetgebruikers overeenkomstig de geldende wetgeving.

De persoonsgegevens van de internetgebruiker die via de website van Edgard Eeckman (www.edgard.be en www.edgardeeckman.be) worden verzameld, worden enkel door Edgard Eeckman verwerkt voor het toezenden van informatie over de activiteiten van Edgard Eeckman. Deze gegevens worden nooit meegedeeld aan derden. Enkel Edgard Eeckman heeft toegang tot deze gegevens.

De internetgebruiker heeft recht van toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en die door Edgard Eeckman worden verwerkt en kan, desgevallend, onjuiste gegevens doen verbeteren, de onwettig verwerkte gegevens doen schrappen of vragen om persoonsgegevens te wissen. U kan een kopie vragen van de persoonsgegevens die Edgard Eeckman van u heeft.  U hebt dus het recht de persoonsgegevens die Edgard Eeckman voor zijn nieuwsbrief gebruikt op basis van uw toestemming, te allen tijde in te trekken.

De persoonsgegevens van de internetgebruiker worden door Edgard Eeckman strikt vertrouwelijk en beveiligd verwerkt.

Commentaren

Wanneer bezoekers commentaar achterlaten op de site, verzamelen wij de gegevens die in het commentaarformulier worden getoond, en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent string om spam te helpen opsporen.

Een geanonimiseerde string die van uw e-mailadres wordt gemaakt (ook wel een hash genoemd) kan aan de Gravatar-service worden verstrekt om te zien of u deze gebruikt. Het privacybeleid van de Gravatar-service is hier beschikbaar: https://automattic.com/privacy/. Na goedkeuring van uw commentaar is uw profielfoto zichtbaar voor het publiek in de context van uw commentaar.

Media

Als u afbeeldingen naar de website uploadt, moet u voorkomen dat u afbeeldingen uploadt met ingebedde locatiegegevens (EXIF GPS). Bezoekers van de website kunnen alle locatiegegevens van afbeeldingen op de website downloaden en extraheren.

Cookies

Als u een reactie achterlaat op onze site kunt u ervoor kiezen uw naam, e-mailadres en website op te slaan in cookies. Deze zijn voor uw gemak, zodat u uw gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen als u opnieuw een reactie achterlaat. Deze cookies gaan een jaar mee.

Als u onze inlogpagina bezoekt, plaatsen wij een tijdelijke cookie om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd wanneer u uw browser afsluit.

Wanneer u inlogt, plaatsen wij ook verschillende cookies om uw inloggegevens en uw schermweergavekeuzes te bewaren. De aanmeldingscookies blijven twee dagen bewaard en de cookies voor schermopties gaan een jaar mee. Als u “Onthoud mij” selecteert, blijft uw aanmelding twee weken bewaard. Als u uitlogt uit uw account, worden de inlogcookies verwijderd.

Als u een artikel bewerkt of publiceert, wordt een extra cookie in uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en geeft alleen de post-ID aan van het artikel dat u zojuist hebt bewerkt. Het vervalt na 1 dag.

Embedded inhoud van andere websites

Voorgestelde tekst: Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich op precies dezelfde manier alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking door derden insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud volgen, inclusief het volgen van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en bent ingelogd op die website.

Met wie delen we uw data?

Als u een wachtwoord reset aanvraagt, wordt uw IP-adres opgenomen in de reset e-mail. Op dit ogenblik is dit op deze site niet van toepassing.

Hoe lang houden we uw data bij?

Als u een commentaar achterlaat, worden het commentaar en de metadata ervan voor onbepaalde tijd bewaard. Dit is opdat wij vervolgcommentaren automatisch zouden kunnen herkennen en goedkeuren in plaats van ze vast te houden in een moderatiewachtrij.

Voor gebruikers die zich op onze website registreren (indien van toepassing), slaan wij ook de persoonlijke informatie op die zij verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie op elk moment inzien, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen veranderen). Websitebeheerders kunnen die informatie ook zien en bewerken.

Welke rechten hebt u m.b.t. uw data?

Als u een account hebt op deze site, of opmerkingen hebt achtergelaten, kunt u verzoeken om een geëxporteerd bestand te ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren, met inbegrip van de gegevens die u aan ons hebt verstrekt. U kunt ook vragen dat wij uw persoonlijke gegevens wissen. Dit geldt niet voor gegevens die wij verplicht moeten bewaren voor administratieve, wettelijke of veiligheidsdoeleinden. Op dit ogenblik is dit op deze site niet van toepassing.

Naar waar zenden we uw data?

Commentaar van bezoekers kan worden gecontroleerd door een geautomatiseerde spamdetectiedienst.